Restauración de Volantes, Paneles e Interiores

Volantes, asientos, cielos, tableros, paneles interiores, micas de panel de instrumentos.